Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

BOKNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

För att säkerställa bokningen av objektet måste kunden betala 40% av hyreskostnaden vid bokningstillfället (förhandsbetalning). Bokningen bekräftas först efter att förhandsbetalningen är gjord. När Villada har mottagit hela förhandsbetalningen bekräftas bokningen skriftligen till kunden. Den slutliga betalningen (resterande 60% av hyreskostnaden) skall betalas senast nio veckor innan ankomsten till villan. Om bokningen görs mindre än nio veckor innan ankomsten till villan måste den totala hyreskostnaden (100%) betalas vid bokningstillfället. Genom att betala förhandsbetalningen godkänner kunden dessa villkor.

BETALSÄTT

Betalningar görs via betalkort eller kreditkort till Villada Travel Group AB’s bankkonto. Kunden står för alla eventuella överföringskostnader. Onlinebetalningarna görs via Paytrail AB, ett betalningsinstitut som är under Finansinspektionens uppsyn. Alla betalningar sker i euro.

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning måste göras i skriftlig form (e-post) och skickas till Villada. Avbokningsdatumet anses vara det datum då Villada får avbokningsmejlet. 

Om avbokningen sker tidigare än nio veckor före ankomst, och kunden inte ännu har betalat slutbetalningen, kommer kunden inte att krävas på slutbetalningen (resterande 60% av hyreskostnaden). Om avbokningen sker tidigare än nio veckor före ankomst och kunden redan har betalat slutbetalningen är Villada skyldig att återbetala slutbetalningen på 60% av hyreskostnaden till kunden. Förhandsbetalningen som gjorts vid bokningstillfället återbetalas ej. Om avbokningen sker inom nio veckor före ankomst, kommer inga betalningar att återlämnas till kunden.

Avbokningsregler gäller även om kunden eller en familjemedlem faller allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider. Villada rekommenderar starkt alla kunder att se till att hela ressällskapet har en korrekt reseförsäkring för plötsliga olyckor som även täcker avbokningar. Lämplig reseförsäkring bör köpas vid bokningstillfället. Försäkringar för avbokningar kan inte köpas via Villada.

ÄNDRING AV BOKNINGS TIDSPERIOD

Efter att bokningen har bekräftats är ändringar av tidsperioden möjliga beroende på villans andra bokningssituation. Dessa förändringar kan också påverka hyrespriserna enligt ägarens prispolicy. För att ändra tidsperioden för en bekräftad bokning serviceavgift på 75 € kommer att läggas till i priset.

VILLADAS RÄTT ATT ANNULLERA EN BOKNING

Villada har rätt att annullera en kunds bokning i fall av force majeure. Villada har också rätt att annullera en bokning utan förvarning om kunden inte betalar förhandsbetalning eller slutbetalning senast på överenskommen förfallodag. Om en bokning måste avbrytas på grund av störande beteende av kunden under vistelsen i villan kommer inga betalningar att återlämnas till kunden.

I den mycket osannolika händelsen att fastighetsägaren gör en väsentlig förändring i bokningen eller annullerar den, kommer Villada att informera kunden omedelbart. I detta scenario är fastighetsägaren ansvarig för att återbetala hela summan som kunden betalat. Villada kommer att göra sitt yttersta för att erbjuda ett liknande alternativ till kunden som påminner om det ursprungliga alternativet vad gäller typ, pris, standard och område.

Om annulleringen sker å Villadas vägnar, är Villada skyldig att returnera 100% av alla betalningar som kunden betalat till Villada. Villada är inte skyldig att erbjuda någon ekonomisk kompensation utöver återbetalningen av de betalningar som kunden betalat till Villada.

ANSVAR, SKADOR OCH FORCE MAJEURE

Om kunden skadar fastigheten under hyresperioden är kunden skyldig att kompensera för skadorna och betala direkt till fastighetsägaren. Regler och instruktioner utfärdade av fastighetsägaren måste följas av gästerna under hyresperioden. Överträdelser kan leda till skadeståndsanspråk. Vid uthyrning av vissa fastigheter krävs det att kunden betalar en depositionsavgift i början på uthyrningsperioden för att täcka eventuell skadegörelse, åverkan på föremål, stöld och överdriven nedsmutsning. Kunden kommer att informeras om detta innan bokningen bekräftas.

Depositionsavgiften återbetalas till kunden i slutet av vistelsen såvida fastigheten inte tillfogats skador, det inte finns några obetalda avgifter och inga överdrivna rengöringskrav rapporteras efter vistelsen. Om det inte finns någon depositionsavgift har Villada eller fastighetsägaren rätt att kräva det belopp som krävs för att returnera fastigheten till dess ursprungliga tillstånd.

Villada är inte ansvarig för eventuella skador som kunden drabbas av som en följd av oförutsägbara skäl (force majeure), såsom krig, naturkatastrofer, civila störningar, dåliga väderförhållanden eller bränder. Villada kan inte hållas ansvarig ifall mekanisk utrustning såsom pumpar, värmepannor, filtreringssystem för pooler och internetanslutningar, eller allmännyttiga anläggningar såsom vatten, gas och el, går sönder eller upphör att fungera.

Eventuella värdesaker som lämnats kvar i fastigheten lämnas på kundens egen risk. Varken Villada eller fastighetsägaren ansvarar för deras förlust.

ANVÄNDNING AV FASTIGHETEN

Endast de personer vars namn finns på bokningsformuläret har rätt att använda fastigheten. Det maximala antalet personer, inklusive barn och spädbarn, tillåtna i fastigheten får inte överskridas om detta inte avtalats om före bokningen gjorts. Ägaren har rätt att annullera bokningen utan förvarning och utan återbetalning om det maximala tillåtna antalet personer överskrids.

Om kunden avser att använda en fastighet för någon typ av kommersiell användning, såsom fotografering eller filmning, eller för privata tillställningar, såsom bröllop, bröllopsmottagningar, stora fester eller sammankomster, bör detta tydligt nämnas före bokningen. Sådan användning måste alltid avtalas om i förväg.

Kunden måste se till att egendomen och alla hushållsartiklar och utrustning behandlas med försiktighet och returneras i samma skick som vid ankomst. Alla skador måste rapporteras till ägaren eller den lokala villamanagern så snart som möjligt. Kunden ansvarar för eventuella förluster eller skador på fastigheten eller dess egendom. Villada förbehåller sig rätten att debitera kunden för sådan förlust eller skada.

Kunden måste följa ankomst- och avfärdstiderna som anges i ankomstinstruktionerna. För avvikande ankomst- och avfärdstider måste hyresgästen så fort som möjligt i förväg kontakta Villada eller den lokala villamanagern. Eventuella kostnader som uppstår vid avvikande ankomst- och avfärdstider ansvarar kunden för.

I många fastigheter är poolerna inte öppna hela året runt. Vänligen kontrollera med Villada före resan om poolen är öppen eller inte om du reser utanför högsäsongen. Om pooluppvärmning är tillgänglig tillkommer det vanligtvis en extra kostnad för dess användning. Pooluppvärmning är beroende av väderförhållanden och specifika temperaturer kan inte garanteras. Kundernas användning av poolen är på egen risk. Barn måste alltid övervakas. Varken fastighetsägare eller Villada påtar sig något ansvar för användningen av poolerna.

Husdjur är inte tillåtna, om detta inte uttryckligen avtalats om med fastighetsägaren. Ägaren förbehåller sig rätten att addera en tilläggsavgift och / eller öka depositionsavgiften ifall hyresgästerna reser med husdjur. Kunden måste informera om antalet husdjur och djurens art innan bokningen genomförs.

Fastighetsägaren eller deras företrädare skall ha rimlig tillgång till fastigheten för att genomföra brådskande underhåll och / eller inspektion.

INFORMATION

Priserna som publiceras på Villadas hemsida är föremål för prisändringar, tekniska fel och uppenbara typfel.

Medan Villada gör sitt yttersta för att säkerställa att uppgifter och beskrivningar är korrekta, kan Villada inte ta ansvar för fel som finns där eller resultatet av dessa. Kunden måste acceptera att mindre skillnader mellan fotografier / beskrivningar / exempel som används och den egentliga fastigheten kan uppstå. Fastighetsägare förbehåller sig rätten att göra ändringar i fastighetsspecifikationer om dessa anses vara nödvändiga. För att ständigt förbättra fastigheten förbehåller ägarna sig rätten att ändra möblemang, utrustning, bekvämligheter, anläggningar eller någon annan del av fastigheten som tidigare varit tillgänglig utan förvarning.

BOENDE OCH MILJÖ

Många fastigheter ligger på landsbygden eller på isolerade platser och därmed kan kunderna stöta på flora och fauna såsom myggor, getingar, myror, lokala hundar etc. Vissa fastigheter är belägna vid vägar som inte är belagda.

Byggnads- eller vägarbeten och resulterande buller från platsen kan ske när som helst under året på en angränsande eller närliggande fastighet eller tomt. Detta ligger utanför Villadas kontroll och Villada kan inte hållas ansvarigt för byggnation eller vägarbeten som inträffar nära den hyrda fastigheten. Om Villada är medveten om ett sådant tillstånd kommer Villada att sträva efter att informera kunden om allt arbete som pågår, men arbetet kan ske när som helst utan Villadas förhandskännedom.

Majoriteten av fastigheterna i Villadas urval är privatägda hem och har således inte internationellt erkända standarder eller kategorier. Standarderna varierar mycket från grundläggande inredning och utrustning till mer sofistikerade och bekväma. Föremål som tallrikar, bestick och sängkläder tillhandahålls alltid, men kaffekokare, brödrostar, vattenkokare etc. finns inte alltid tillgängliga i fastigheten.

KLAGOMÅL

Om kunden upptäcker ett problem med fastigheten måste kunden i första hand vända sig till fastighetsägaren eller den lokala villamanagern med det eventuella klagomålet omedelbart när problemet observeras för att göra det möjligt för Villada och fastighetsägaren att lösa problemet. Om kunden har informerat ägaren eller villamanagern om problemet under sin vistelse i fastigheten men det inte kan lösas, måste kunden kontakta Villada inom 48 timmar.

Villada kommer att genom rimliga ansträngningar, i den utsträckning som ligger inom dess förmåga, att försöka lösa problemet / klagomålet till kundens tillfredsställelse. Kunden måste alltid ge Villada möjlighet att föreslå en lämplig lösning på klagomålet. Om klagomålet inte löser sig på ett tillfredsställande sätt ska kunden skriftligen lämna klagomålet till Villada med så utförlig och detaljerad information som möjligt.

Klagomål som rapporterats och mottagits mer än 48 timmar efter hyresperioden beaktas inte, och varken Villada eller fastighetsägaren kan acceptera några klagomål eller krav på ersättning. Om kunden lämnar fastigheten före avresedagen utan att anmäla detta till den lokala villamanagern eller Villada när det är möjligt har kunden inte rätt till ersättning.

GÄLLANDE LAG OCH TVISTER

Dessa bokningsvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med Finlands lagar. I händelse av tvist om villkoren i detta avtal ska Helsingfors domstol vara behörig.

Vid betalning av förhandsbetalningen för att bekräfta bokningen accepterar kunden fullständigt och ovillkorligt dessa bokningsvillkor.