Bokningsvillkor 2017-2018

Bokningsvillkor

HYRES- OCH BETALNINGSVILLKOR

För att säkerställa bokningen av objektet måste kunden betala 40% av hyreskostnaden vid bokningstillfället (förhandsbetalning). Bokningen bekräftas först efter att förhandsbetalningen är gjord. Den slutliga betalningen (resterande 60% av hyreskostnaden) skall betalas senast nio veckor innan ankomsten till villan. Om bokningen görs med mindre än nio veckor till ankomsten till villan, måste den totala hyreskostnaden betalas vid bokningstillfället.

BETALSÄTT

Betalning görs via Paytrail onlinebetalning, betalkort och kreditkort (Visa, Mastercard, Amex), eller banköverförning till Villada Travel Group AB’s bankkonto. Kunden står för alla eventuella överföringskostnader. 

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning måste göras i skriftlig form (brev eller e-post) och skickas till Villada. Avbokningsdatumet anses vara det datum då Villada får avbokningsbrevet/e-postmeddelandet. Om avbokningen sker tidigare än nio veckor före ankomst kommer kunden inte att krävas på slutbetalningen (resterande 60% av hyreskostnaden), men förhandsbetalningen som gjorts vid bokningstillfället återbetalas ej. Om avbokningen sker inom nio veckor före ankomst, kommer inga betalningar att återlämnas till kunden.

Avbokningsregler gäller även om kunden eller en familjemedlem faller allvarligt sjuk, har en olycka eller avlider. Villada rekommenderar kunden att köpa en reseförsäkring för plötsliga olyckor.

VILLADAS RÄTT ATT ANNULLERA EN BOKNING

Villada har rätt att annullera en kunds bokning i fall av force majeure. Villada har också rätt att annullera en bokning utan förvarning om kunden inte betalar förhandsbetalning eller slutbetalning senast på överenskommen förfallodag. Om en bokning måste avbrytas på grund av störande beteende av klienten under vistelsen i villan kommer inga betalningar att återlämnas till kunden.

SKADEERSÄTTNING OCH FORCE MAJEURE

Om kunden skadar fastigheten under hyresperioden är kunden skyldig att kompensera för skadorna och betala direkt till fastighetsägaren. Regler och instruktioner utfärdade av fastighetsägaren måste följas av gästerna under hyresperioden. Överträdelser kan leda till skadeståndsanspråk. Vid uthyrning av vissa fastigheter krävs det att kunden betalar en depositionsavgift i början på uthyrningsperioden. Denna depositionsavgift återbetalas till kunden i slutet av vistelsen om fastigheten inte tillfogats skador.

Villada är inte ansvarig för eventuella skador som kunden drabbas av som en följd av oförutsägbara skäl (force majeure), såsom krig eller naturkatastrofer.